Vincent z Kastva

FIJUMANSKI KANTUNIĆ * Piše Kim CUCULIĆ
Z kreativne radionice Elizabet Jovanović i Vedrana Ružića zišla j' nova slikovnica »Vincent z Kastva«. Z oven izdanjen rečki »Adamić« daje još jedan prilog njegovanju čakavštine i to od onog najmlajeg uzrasta. Va ovoj slikovnice na deci blizak način predstavljen je Vincent z Kastva, slavni slikar z petnajstoga veka. Njegov »Ples mrtvaca« sad je, kroz tekst i litrati, oživel na stranicami slikovnice autorskog tandema Jovanović-Ružić. Ov put oni pelju mići i veli čitatelji na putovanje od Berma do Kastva.
    Ova štorija počinje z ten da j' mići Vincent sanjal san va ken je čul kako mu govore da se zbudi i gre tancat. Okolo Vincenta tancali su zajedno kraj i petjar, papa i oštar, soldat i težak. Ova vesela kunpanija šla j' z Berma na vijaj po Istre. Na ten putu pasali su kroz Roč, proškujali Učku, z valon kvarnersken lice namočili, bili va Lovranu, va Volosken ih je na mule pozdravil Frane Merikan, a z Matujci su se poseli i kruh od frmenti z borši zneli. Na svojen vijaju sreli su i kastafskog kapetana Morellija i finalmente došli do Kastva, na Belu nedeju i veli samanj.
    Si ki budu čitali »Vincenta z Kastva« tako će neč doznat o našin krajimi, navadami i judimi, a o Vincentu smo doznali da su mu to ime dali aš je rojen da bude »vincitore« – onaj ki dobiva!
    Kako čitamo va najave ove lipe i neobične slikovnice, danse macabre (ples smrti) je srednjovjekovna alegorija: prikaz smrti i prolaznosti života, činjenice ka jednako dotiče se seh, bez obzira ča su va svojen žitku bili i delali. Alegorija prikazana kroz slikarska platna velih umjetnicih, svoj najznačajniji prikaz ima va delu Vincenta z Kastva i nalazi se va crikve Sv. Marije na Škrilinah (Beram, Istra). Ako va smrti si smo isti, onda i va životu trebali bi bit. Kroz ovu štoriju spojeno j' naizgled nespojivo. Slikovnica napisana čakavskin zajikon Elizabet Jovanović i ilustrirana slikami Vedrana Ružića svojevrsni je hommage Vincentu z Kastva.
    Isto tako ova j' slikovnica poticaj dece, ali i onin velimi, da i dalje istražuju o Vincentu i posjete Beram i crikvu Sv. Marije na Škrilinah kako bi se z prve ruki upoznali z umjetničkin delon meštra Vincenta z Kastva. Za se nas poruka njegovog tanca od mrtveh je da smo va smrti si jednaki – i kraj i petjar, i papa i oštar i soldat i težak...
 
(Novi list, Beseda, 22.05.2014.)