Mønnesland glavna zvijezda pulskog sajma

25. jubilarni Sa(n)jam knjige u Istri

Norveški akademik i slavist Svein Mønnesland i njegova hit-knjiga ISTRA I KVARNER OČIMA STRANACA (Istria and Kvarner Through Foreign Eyes) bit će jedna od glavnih atrakcija jubilarnog 25. Sa(n)jam knjige u Istri od 5. do 15. prosinca 2019. Izdavač je Sypress Forlag, a distributer Naklada Val.
Sanjam knjige u Puli ove godine posvećeg je temi vlastitog Grada.